Luật Sư Nguyễn Đình Dũng
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/09/1975

Nam

Nghệ An

Đã có gia đình

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Đình Dũng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 1995 - 1999 tại Học viện Ngân hàng

- Cử nhân từ 2004 - 2009 tại Đại học Luật Hà Nội

- Luật sư từ 2017 - 2018 tại Học viện tư pháp