Ứng viên tại Lạng Sơn

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 13 hồ sơ tại Lạng Sơn

Hoàng Thị Trà My
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH công nghệ xử lý nước TA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Long Thị Thanh Thanh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7,778 triệu
Hoàng Thị Hồng
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Cở sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Lục Đức Việt
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
EM-TECH
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
8 triệu
Hoàng Thị Kim Anh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG IMEDIA VIETNAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hoàng Thùy Linh
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
7 triệu
Mã Thị Phương Lan
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
4 triệu
Hoàng Thị Thanh Mai
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
4 triệu
Nguyễn Thanh Hiếu
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Ngô Thuý Vân
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
7 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp