Nhân Lực Ngành Luật tại Hà Giang


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 1 hồ sơ tại Hà Giang

Hầu Tuyết Ngân
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp