Ứng viên tại Vĩnh Phúc

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 93 hồ sơ tại Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Hồng
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Luật sư Vĩnh Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH KLTA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Hồng Mai
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Cục sở hữu trí tuệ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Phạm Văn Ba
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
30 triệu
Phạm Bích Thùy
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty Luật TNHH MTV Thái Hưng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Phạm Văn Kha
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUỐC GIA
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Hoàng Hồng Sinh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH ATD
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
400 USD
Dương Văn An
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
20 triệu
Vũ Thị Linh
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Huyền Trang
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10.000 triệu
Giang Anh
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
2 triệu
Nguyễn Thị Thùy Dương
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
10 triệu
Ngô Xuân Thành
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 11 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
30 triệu
Dương Thị Hải
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu