Ứng viên tại Vĩnh Phúc


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 48 hồ sơ tại Vĩnh Phúc

Nguyễn Thị Lệ
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Van phong cong chung vinh phuc
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Thị Thúy
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Phạm Dương Hiệp
Cập nhật 18 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Thư
Cập nhật 29 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Phạm Thị Huyền Quyên
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Lê Linh Chi
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Thịnh Hưng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Phùng Thị Ánh Tuyết
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Văn Tùng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thu Thảo
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Lê Thị Thúy Nga
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp trí việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
3 triệu
Nguyễn Thị Khánh Huyền
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Song Phát
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Ngọc Hiếu
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tư vấn An Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Hồng Sơn
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Nitori Furniture Vietnam EPE
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Công Thành
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH MTV Phú Quý
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
9 triệu
Khổng Thị Thắm
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100