Ứng viên tại Hà Tĩnh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 36 hồ sơ tại Hà Tĩnh

Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật TNHH Hà Châu
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật Hà Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Trần Thị Trang
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần phát triển Quốc tế IDC
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Thái Hữu Lương
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7,5 triệu
Nguyễn Thị Khánh Huyền
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngân hàng TMCP Quân đội
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Huyền Trang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty SeeWell-KenFon
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Sản Xuất TM Dịch Vụ Thành Hà
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Trần Thị Phương Anh
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Duy Đạo
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4 triệu
Chu Thúy Hằng
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Bùi Văn Vinh
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Toà Án Nhân Dân Thị Xã Kỳ Anh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng luật sư số 1 Nghệ An
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
4 triệu
Nguyễn Anh Đức
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Ngô Đăng Hồng
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng luật sư Trọng Hải & cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu