Ứng viên tại Hà Tĩnh

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 48 hồ sơ tại Hà Tĩnh

Lê Hữu Thắng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật sư An Phát
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
4 triệu
Nguyễn Mai Phương
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thị Hoàng Sang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
GIA SƯ HANOI
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Mậu Vũ
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phùng Văn Hữu
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Hoa Sen Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Luật TNHH MTV Sunlaw
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3,5 triệu
Bùi Thị Quỳnh
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY LUẬT BGLAW
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Phan Văn Đạt
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Luật TNHH Văn Thắng
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Ngô Đăng Hồng
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công Ty CP và Quản Lý Bất Động Sản Tâm Quê
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Trần Thị Mai Anh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Nguyễn Hồng Hiếu
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Trần Hồng Duyên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật FBLAW (Chuyên viên pháp lý)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu