Ứng viên tại Điện Biên

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 6 hồ sơ tại Điện Biên

Tòng Văn Hải
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Nguyễn Thuỷ Tiên
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Neva Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Hoa
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Cà Thị Phương
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
1 triệu
Vàng Bảo Toàn
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
3 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Công chứng Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp