Ứng viên ngành Dịch vụ pháp lý

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 7.925 hồ sơ ngành Dịch vụ pháp lý

Lê Thị Mỹ Dung
Cập nhật 10 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty TNHH Minh Long I
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Bùi Văn Long
Cập nhật 11 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật Credent
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Đỗ Ngọc Quyên
Cập nhật 14 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Cập nhật 14 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
MEDIASTORY VN
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Dư Bá Phước
Cập nhật 14 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
17 triệu
Đinh Thị Như Thảo
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Vũ Hải Nguyệt
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
3 triệu
Tô Bảo Vân
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Cục Sở hữu trí tuệ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Linh Trần Thị Ánh
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Blue Pisces
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
2 triệu
Nguyễn Sông Bình An
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Công Trung
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật sư Bách Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Mỹ Yến
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Tư vấn quốc tế Indochine Counsel
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Vũ Diệu Linh
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Nhật Minh
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
3 triệu
Nguyễn Thị Út Thương
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
10 triệu