Ứng viên ngành Kinh doanh - Bán hàng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 627 hồ sơ ngành Kinh doanh - Bán hàng

Trần Thị Thu Hiền
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
15 triệu
Lê Lâm Giang
Cập nhật 23 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty TNHH World Trade
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Thị Trà My
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Lao động phổ thông
Điểm hồ sơ: 72 / 100
6 triệu
Huỳnh Trọng Quang
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH TM Quốc Tú
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Elise PIRON
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
3.500 USD
Vũ Thị Phương Nhung
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng VPBank
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Ngô Đổ Quỳnh Vi
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hồ Thị Diễm Trang
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hoàng Thị Thanh Hằng
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Văn Lộc
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Duy Hoàng
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thanh Tú
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Phan Phương Thảo
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Digital 4.0
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Nguyễn Xuân Huy
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu