Ứng viên ngành Kinh doanh - Bán hàng

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 2.913 hồ sơ ngành Kinh doanh - Bán hàng

Đặng Thị Phụng
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Phạm Huỳnh Đức
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật Beta
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Ngô Phạm Hùng Vỹ
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án thị xã Phước Long
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Gia Phong
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 17 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Phạm Minh Thư
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
40, triệu
Võ Nhân Sâm
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
công ty FAHASA
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Võ Quang Vũ
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Amway
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1 triệu
Đỗ Thị Mỹ Linh
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phan Quỳnh Ngân
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH THẮNG VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Thúy Duy
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Luật sư X
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thùy Dương
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
, triệu
Nguyễn Văn Hồng
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
THANH MAI HA
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Phi Long
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIỆT NAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Thị Yến Nhi
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Lê Huỳnh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100