Ứng viên tại Hà Nội

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 8.288 hồ sơ tại Hà Nội

Nguyễn Văn Hồng
Cập nhật 13 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Luật sư Vĩnh Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
Nguyễn Văn Sơn Dương
Cập nhật 21 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác chuyển giao công nghệ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
Phạm Thị Thúy An
Cập nhật 21 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Chí Công & Thiện Tâm
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Vũ Thị Quỳnh Anh
Cập nhật 21 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
UniClass-Tiếng Anh Sinh viên
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Vũ Mạnh Cường
Cập nhật 21 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật TNHH Minh Hải
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Nguyễn Nữ Hoàng Thảo
Cập nhật 22 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Thắm
Cập nhật 22 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Hanaimex
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Bùi Trung Thủy
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 16 năm
Công ty Luật TNHH Tuệ Minh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
20 triệu
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
22 triệu
Nguyễn Quầy Dược
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Nguyễn Hồng Hòa
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Đào Minh Phượng
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đồng Mỹ Quỳnh
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Cổ phần X-Media
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Vân Trang
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Dương Tố Như
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu