Ứng viên ngành Quản trị điều hành


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 884 hồ sơ ngành Quản trị điều hành

Lâm Hải Hà Vi
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Thị Phương Thảo
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mai Linh Willer
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Minh Quân
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vũ Diệu Hương
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Trần Thị Hải Yến
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
TNHH MTV TM TIKI
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Trương Thảo Trân
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Tạ Thoan
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
VN Tech Ltd.
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Huyền Giang
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Hitpack Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 19 năm
Catz International B.V
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
2.500 USD
Nguyễn Thị Thảo
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty SX TP Hàn Quốc
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Siêu thị Campsie Super Fresh
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đỗ Danh Quốc
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Nhóm Công Ty Tài Chính Công Nghệ Code Rock
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
16 triệu
Danh Thị Hồng Thắm
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Ngân Phạm
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100