Ứng viên ngành Đấu giá


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 326 hồ sơ ngành Đấu giá

Phạm Lê Phương Thảo
Cập nhật 2 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Quảng An
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nay Trung Đức
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bất động sản
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Ma Đình Dũng
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Trần Nguyễn Tố Uyên
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thảo Nguyên
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Huỳnh Đức Toàn
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng công chứng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Ngọc Huyền
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
3 triệu
Nguyễn Ngọc Thái Hảo
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Luật BizLegal
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
Ngọc Anh Nguyễn
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
1980s Book
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
2 triệu
Cao Thị Linh
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Ngọc Hải My
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Nguyễn và cộng sự
Không yêu cầu
Điểm hồ sơ: 91 / 100
3 triệu
Nguyễn Thu Trang
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Trung tâm Gia sư Đỗ Hằng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thu Hà
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Hồ Xuân Nhã
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Xây Dựng Mỹ Thuật Dana Art
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu