Ứng viên tại Vĩnh Long

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 70 hồ sơ tại Vĩnh Long

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT MỸ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đặng Hoài Phương
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty CP EZ Petroleum Development
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4,5 triệu
Lê Ngô Khánh Vy
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Căn tin Trường Đại học Cần Thơ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
CÔNG TY TNHH SX-TM KIÊN THẠNH
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1.200 USD
Lê Minh Điền
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Huỳnh Thanh Thuận
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Lê Văn Kha
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu