Ứng viên tại Ninh Thuận


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 20 hồ sơ tại Ninh Thuận

Nông Thị Bích Ngọc
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Dược Glomed-Abbott
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH MTV Luật Việt Nguyễn Hoàng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Bưu Điện huyện Lâm Hà
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Điện lực Thuận Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Cty TNHH MTV Xi Măng Luks Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Võ Chí Nghĩa
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hồ Bảo
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH MTV TMT
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
1.000 USD
Thuận Thị Kim Đình
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty TNHH ILA Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lê Quốc Viễn
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty BĐS Saigon Kingland
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Quảng Đại Minh Triết
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Nguyễn Xuân Tân
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
8 triệu
Trượng Thị Ái Phương
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH HUYỆN NINH PHƯỚC
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng luật SD Partner Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty CPDVXD địa ốc Tín Hưng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Hồ Thị Hiếu
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu