Ứng viên tại Ninh Thuận

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 26 hồ sơ tại Ninh Thuận

Linh Vũ Nguyễn
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
TRUNG TÂM GIA SƯ VIỆT ĐỨC
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Quốc Thái
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
7 triệu
Lê Vũ Như Bảo
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 6 năm
CÔNG TY TNHH JHJ
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Lý Huệ Quyên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Saigon American English
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Tô Thị Thân Chấn
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6,5 triệu
Lê Hữu Đức
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Mỹ Liên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Khiếu Thị Chi
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Vĩnh Thị Hồng Soan
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
, triệu
Võ Chí Nghĩa
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty Tài Chính- Mcredit, Fe Credit
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Sử Thị Hồng Liễu
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Thành Ngọc Khang
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Cty cổ phần sữa Đà Lạt
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Điện lực Thuận Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nhiêu Nguyên Phương
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100