Ứng viên tại Ninh Thuận


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 26 hồ sơ tại Ninh Thuận

Võ Văn Hướng
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Thị Kim Trinh
Cập nhật 18 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Phung Hiếu
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH MTV Luật Việt Nguyễn Hoàng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Thành Thị Tiểu Mi
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bán hàng online
Trung học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Hoài Trâm
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Ái Liễu
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nông Thị Bích Ngọc
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Dược Glomed-Abbott
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Bưu Điện huyện Lâm Hà
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Điện lực Thuận Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Cty TNHH MTV Xi Măng Luks Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Võ Chí Nghĩa
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Thuận Thị Kim Đình
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty TNHH ILA Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lê Quốc Viễn
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty BĐS Saigon Kingland
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100