Ứng viên tại Nam Định


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 30 hồ sơ tại Nam Định

Kinh nghiệm: 1 năm
công ty cổ phần công nghệ giáo dục edte
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Lại Thị Trang
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
30 triệu
Vũ Thị Hạt
Cập nhật 31 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Đinh Thị Thanh
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Thị Hải Yến
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Quốc tế (ICA)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Cty TNHH MTV Xi Măng Luks Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Đoàn Xuân Duy
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật Tâm An
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Vũ Thu Dung
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật TNHH Tuệ Minh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty luật TNHH Hải Nguyễn và cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Trần Văn Khu
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thu Chip
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Thiên Mã
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đặng Văn Thành
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn LEGIA.LAW
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Trần Thị Hằng
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3,5 triệu