Ứng viên tại Nam Định

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 28 hồ sơ tại Nam Định

Đặng Thị Kiều Trinh
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Cao Thị Hoa
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Vũ Thị Hạt
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7,5 triệu
Nguyễn Thị Ánh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Luật Đông Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4,5 triệu
Nguyễn Phương Anh
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đinh Thị Thanh
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
công ty cổ phần công nghệ giáo dục edte
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Lại Thị Trang
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
30 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Cty TNHH MTV Xi Măng Luks Ninh Thuận
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Vũ Thu Dung
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật TNHH Tuệ Minh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Trần Văn Khu
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thu Chip
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Thiên Mã
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu