Ứng viên tại Quảng Ninh

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 97 hồ sơ tại Quảng Ninh

Nguyễn Thị Thu An
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Phan Minh Quyết
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH KLTA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Bùi Thị Ngọc Hà
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Công Lý Bùi
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Phạm Thành Đạt
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Luật Paci
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
30 triệu
Lại Thị Ngọc Linh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Luật TNHH MTV Bảo An
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Trần Anh Tuấn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Phan Thị Ngọc Trâm
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật Đại Kim
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Vũ Thị Hương Hiền
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NHÂN BÌNH
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Nguyễn Dương Thùy
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Hồng Hạnh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Bùi Thị Thanh Huyền
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn phòng luật sư Duy Ích
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Minh Trang
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nguyễn Thanh Mai
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
3 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY TMCP BÀI THƠ
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu