Ứng viên tại Quảng Ninh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 60 hồ sơ tại Quảng Ninh

Nguyễn Dương Thùy
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Canon Vietnam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Nguyễn Duy Mạnh
Cập nhật 19 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Tài chính HD SAISON
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Bùi Tươi
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phân công nghệ Onaclover
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7,5 triệu
Nguyễn Thị Thu Hiền
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Dương Xuân Trường
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
THỰC TẬP SINH Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nghiêm Ngọc Ánh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Vũ Thị Hồng Thanh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đào Thị Thanh Nga
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÙI HOÀNG GIA
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 13 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
40 triệu
Phạm Thị Hiên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty CP d
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Hoàng Văn Ngọc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Phương Lan
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Luật Minh Gia
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
9 triệu