Ứng viên tại Bắc Giang


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 53 hồ sơ tại Bắc Giang

Kinh nghiệm: 2 năm
Bất động sản sunvillas
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Hà Thị Hằng
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Văn phòng luật sư Triệu Hiển
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
NGUYỄN THỊ HẰNG
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
công ty cổ phần công nghệ giáo dục edte
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Đoàn Thị Hồng Nhung
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
TNHH fufeng Newmasteral Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: 12 năm
Công ty Cổ phần LEC Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Trần Lệ Hường
Cập nhật 31 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Luật TNHH Fanci
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Nguyễn Văn Thưởng
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
bưu điện huyện yên phong
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Hoàng Thị Hồng
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 12 năm
Đang cập nhật
Không yêu cầu
Điểm hồ sơ: 86 / 100
12 triệu
Nguyễn Thị Hòa
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Hiền
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DƯƠNG MINH LUẬT
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Hà Huyền Lương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Hồng Quân
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Luật TNHH Hà Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu