Ứng viên tại Quảng Nam


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 93 hồ sơ tại Quảng Nam

Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Sở Tư pháp Đà Nẵng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty TNHH MTV Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Mộc Nhung
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Thủy
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Hữu Thi
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Hồng Thoa
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
văn phòng luật sư
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Liễu
Cập nhật 22 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Cty CP Thời Trang Nguồn Lực
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Trần Thị Mai Sao
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Trần Thị Hồng Thắm
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Little Hoi An Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Lê Phước Lộc
Cập nhật 27 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và tổng hợp Trương Gia Vinh
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Hà Thị Thùy Trang
Cập nhật 28 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 5 năm
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu