Ứng viên tại Hưng Yên


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 79 hồ sơ tại Hưng Yên

Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật TNHH Dương Gia
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Quỳnh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Hoa Thị Hà
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đỗ Văn Chường
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Thị Thúy
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh Thư
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 13 năm
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Thái Bình
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Văn Quyền
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 16 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Đặng Diệu Hương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
25 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Bất động sản sunvillas
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Từ Thị Cúc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Hợp Tác Xã Hà Phong
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Lê Văn Hoàn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
CÔNG TY TNHH SX & TM YÊN HƯNG
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Ngô Thu Hà
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Đoàn Thị Thanh Vân
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu