Ứng viên tại Hưng Yên

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 115 hồ sơ tại Hưng Yên

Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Đông Ngàn
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Bùi Thị Mai Phương
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Law and Policy of Sustainable Development Research Center (LPSD)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Nguyễn Khánh Ninh
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Education for Nature - Vietnam
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Hoàng Lan
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Tư vấn quản lý Dự Hồ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Đào Ngọc Dương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Trung tâm trọng tài thương mại D2
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Nguyễn Thị Mơ
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Văn phòng Luật sư Đại Hải Thủy
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Nguyễn Văn Tùng
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Đầu tư bất động sản LTC Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Tuấn Hiệp
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Vũ Thị Hồng
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Hữu Tiến Anh
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
20 triệu
Đỗ Thị Hân
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Vũ Thị Thấm
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Trần Đôn
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
35 triệu
Lê Thu Lam
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Toà án nhân dân quận Cầu Giấy
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Quỳnh Thư
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH TeaYang Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật