Ứng viên tại Hà Nam


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 30 hồ sơ tại Hà Nam

Vũ Thị Tuyết
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Anam electronics Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Thị Tuyết Linh
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Dương Thị Vân Anh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Honda Việt Nam chi nhánh Hà Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lã Thị Tâm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Inreslaw
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 13 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
40 triệu
Vũ Thị Lệ Quyên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lưu Quỳnh Mai
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
10 triệu
Đỗ Văn Phong
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trịnh Thị Mai
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Tnhh samsung electronics Viet nam Thái Nguyên
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Trà My
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đỗ Thị Loan
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Hồng Phấn
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty TNHH Naria Vina
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
4 triệu
Trần Thị Hằng
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Đinh Thị Bích Nhung
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Công ty JY Plasteel - Châu Sơn- Hà Nam
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3,5 triệu