Ứng viên tại Hà Nam

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 75 hồ sơ tại Hà Nam

Bùi Thị Hải Anh
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
An Phat Holdings
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
18 triệu
Lại Thị Nhật Lệ
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH YouMe
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lại Thị Huyền
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Văn phòng Luật sư Phạm Minh và Cộng Sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
9 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Trần Thanh Thảo
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Cao Thị Hoa
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Trần Việt Hải
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Phùng Văn Hùng
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
60 triệu
Trương Thu Thảo
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
10 triệu
Ngô Trọng Nghĩa
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Lã Thị Tâm
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Inreslaw
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 20 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
2.500 USD
Vũ Thị Quỳnh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Hiền
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu