Ứng viên tại Hà Nam


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 42 hồ sơ tại Hà Nam

Vũ Quang Hưng
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 20 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
25 triệu
Nguyễn Đức Trung
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty luật TNHH Hừng Đông
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Hồng Vân
Cập nhật 22 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Trường Phương
Cập nhật 24 ngày trước
Kinh nghiệm: 16 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Dương Hậu
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công Ty CP Dược Phẩm Quốc Tế STP
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thu Huyền
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Trần Ngọc Anh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Bùi thị Vân Anh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lại Thị Trang
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
30 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Bùi Kim Luỹ
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty thời trang và mỹ phẩm châu Âu (ACFC)
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Mai Văn Ngọc
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Thị Phượng
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vụ Thị Thu Hương
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vũ Thị Tuyết
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Anam electronics Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100