Ảnh đại diện Huyền (ZK6019)
Nguyễn Thị *** Huyền
01/06/1993
0335238***
Hà Nội, Vĩnh Phúc, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huyenk362***@gmail.com
Nữ
Ngách *** Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội, Vĩnh Phúc, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết