Ứng viên tại Hải Dương

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 91 hồ sơ tại Hải Dương

Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
35 triệu
Nguyễn Thị Nhung
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Nhật Minh
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Ngô Quỳnh Liên
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
3 triệu
Vũ Thị Hải Nhi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Mai
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Trần Đôn
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
35 triệu
Hoàng Thị Kim Ngân
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Lê Thị Vân Anh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Nguyễn Thanh Tùng
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Huyền
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
9 triệu
Phạm Đức Phi
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Văn phòng luật sư Đỗ Minh
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Doãn Thị Huyền Trang
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Việt Open
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Duyên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
12 triệu