Ứng viên tại Hải Dương


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 76 hồ sơ tại Hải Dương

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Dương Minh Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Quỳnh
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Kiều Chinh
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thanh Tùng
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Chứng khoán
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Đỗ Thị Tân Bình
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 13 năm
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Thái Bình
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thị Tho
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phạm Thị Linh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đỗ Thị Hương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần tập đoàn SM
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
7 triệu
Trần Thị Phong Lan
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Phạm Hương Giang
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Phương Thanh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Yến
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
công ty tnhh haname
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Nguyễn Khắc Điệp
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100