Ứng viên ngành Chuyên viên pháp lý

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 11.864 hồ sơ ngành Chuyên viên pháp lý

Trần Võ Bắc Hà
Cập nhật 2 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
3 triệu
Nguyễn Võ Xuân Nhị
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Hoàng Quân
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
9 triệu
Bùi Trọng Hiếu
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Viện kiểm sát Nhân dân Quận 8
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Đỗ Quang Trực
Cập nhật 4 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Kế toán Sparta
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Phương Mai
Cập nhật 5 giờ trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hồ Thị Thúy Vân
Cập nhật 5 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH IAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
, triệu
Nguyễn Tấn Triều
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Luật Hợp Danh Phương Đông
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Dương Tố Như
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Vân Trang
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đào Thị Hồng Yến
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH WORLD TRADE
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Trần Hồng Đức
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
1 triệu
Nguyễn Thị Thu Hường
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đào Minh Phượng
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Thị Kiều Ánh
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
2 triệu