Ứng viên tại Phú Thọ

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 35 hồ sơ tại Phú Thọ

Nguyễn Văn Hồng
Cập nhật 13 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Luật sư Vĩnh Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
NguyễnThu Thủy
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
12 triệu
Nguyễn Thị Hạnh
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BTB
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Trần Đức Minh
Cập nhật 26 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Việt Trì
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Thị Hậu
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY TNHH PASA GROUP
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
3 triệu
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
20 triệu
Phạm Kim Chung
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Đoàn Trần Hoàng
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Quỳnh Châu
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty TNHH Lotte A Car Vina
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Đinh Thị Bích Lộc
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
J&T Express
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
10 triệu
Đặng Anh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6,5 triệu
Nguyễn Thị Thuý
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
20 triệu
Nguyễn Thị Thúy
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạnh Phát
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Trần Thị Hải Yến
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
12 triệu