Ứng viên tại Phú Thọ

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 28 hồ sơ tại Phú Thọ

Nguyễn Thị Phượng
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
20 triệu
Ngô Tùng Anh
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
ExxonMobil Company
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Quỳnh Châu
Cập nhật 17 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Lotte A Car Vina
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cập nhật 18 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH phát triển DHL Quốc tế
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Đặng Thu Hà
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phùng Ngọc Cầm
Cập nhật 27 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Thuý Hoài
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty mobiphone miền trung
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Đinh Thị Bích Lộc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Luật Hoàng Phi
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
8 triệu
Đỗ Thùy Dương
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
10 triệu
Ngọc Thị Mến
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
LÊ THỊ THANH HẰNG
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Nguyễn Thành Nam
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Nguyễn Phương Thịnh
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Hồng Hạnh
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TnHh thương mại và dịch vụ Quân Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Phùng Chí Bản
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100