Ứng viên tại Phú Thọ


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 26 hồ sơ tại Phú Thọ

LÊ THỊ THANH HẰNG
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Nguyễn Thành Nam
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
nguyễn thị nguyệt
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
,005 triệu
Đinh Thị Bích Lộc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
8 triệu
Nguyễn Phương Thịnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Hồng Hạnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TnHh thương mại và dịch vụ Quân Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Phùng Chí Bản
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đặng Thu Hà
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Khổng Thị Thắm
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đỗ Thị Huế
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vũ Thùy Dương
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH GREAT VICTORY INNOTECH
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trịnh Tuấn Tú
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty tài chính tnhh mtv ngân hàng việt nam thịnh vượng
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
4 triệu
Lê Văn Phong
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 14 năm
Công ty cổ phần Địa chính Yên Hòa
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Yến
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu