Ứng viên ngành Trợ lý


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 1.138 hồ sơ ngành Trợ lý

Đinh Thị Thanh Hòa
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 12 năm
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Trần Trọng Tịnh
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Thị Lệ
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần LIHATRA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Phạm Tấn Hải
Cập nhật 19 giờ trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Công chức nhà nước
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Vũ Huỳnh Đức
Cập nhật 20 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Red Franchise
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Lê Lâm Giang
Cập nhật 23 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty TNHH World Trade
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Đức Quang
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Ngô Nguyễn Như Anh
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
GOLD KEY Law Firm
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Lường Nhật Lê
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH vật tư ngành giầy Winner Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lê Hữu Quyền
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Võ Thị Minh Thư
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn Phòng công chứng Ngô Đức Nhàn
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Hà Thị Hoài Thu
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Thùy Linh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Fashion Garments 2
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trần Thị Mỹ Trang
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 8 năm
OMG Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
22 triệu
Châu Thị Trang
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100