Ứng viên tại Hậu Giang

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 21 hồ sơ tại Hậu Giang

Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH HTC LAW FIRM THUỘC HTC GROUP
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Danh Trường Giang
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty TNHH MTV May Đức Thành
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Tuyên Nguyễn
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lê Minh Điền
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Phạm Trung Quốc
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 9 năm
Văn phòng luật sư tư vấn nhật Hướng
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1.000 USD
Nguyễn Thanh Tòng
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Cty TNHH giấy Lee and Man
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4,5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Dương Chí Khanh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Hồ Hiếu Thuận
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật miền tây
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu