Ứng viên tại Hậu Giang


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 21 hồ sơ tại Hậu Giang

Kinh nghiệm: 8 năm
Văn phòng luật sư tư vấn nhật Hướng
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1.000 USD
Trần Phương Khánh
Cập nhật 31 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Phan Thị Thùy Trang
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Hồ Hiếu Thuận
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật miền tây
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Truyền Thông Laravan
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Mỹ Hường
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Nhật Hướng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Văn Triệu
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Quản Hồng Thìn
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Trần Thị Anh Thư
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
4,5 triệu
Dương Chí Khanh
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 12 năm
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Tô Minh Sáng
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Văn phòng luật sư Thuận Nguyễn - Chi nhánh Vĩnh Long
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kiều Thanh Phú
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu