Ứng viên ngành Khác


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 3.221 hồ sơ ngành Khác

Duy Trinh Lê Thị
Cập nhật 1 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Nguyễn Văn Kiên
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu
Lê Huyền Thanh
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
1,5 triệu
Trương Thị Uyên Nhi
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tại trường Sakon Nakhon Rajabhat University
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Trung tâm Anh ngữ AMA Bình Thạnh
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Lô Thị Mây
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Ngân hàng Tiên Phong Đắk Lắk
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Trương Thị Uyên Nhi
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG FOURZERO
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
15 triệu
Nam Ngọc Đinh
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Khánh Linh
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Huỳnh Thị My Ly
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Hoàng Diễm Phương
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bảo Hiểm Quân đội
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Ngọc Kim
Cập nhật 13 giờ trước
Kinh nghiệm: 10 năm
SOHY Joint Stock Company
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Võ Thị Kim Anh
Cập nhật 14 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thu Hà
Cập nhật 15 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
15 triệu