Ứng viên tại Đồng Tháp

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 78 hồ sơ tại Đồng Tháp

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT MỸ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn UBG
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
25 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4,5 triệu
Nguyễn Ngọc Gấm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Luật sư X
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Trần Thị Cẩm Thi
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Cổ Phần Hùng Vương
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Phạm Minh Tân
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4 triệu
Trần Minh Cảnh
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Trương Hồng Đỉnh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
9 triệu
Nguyễn Hoàng Quân
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
10 triệu
Nguyễn Khánh Tường
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Ngô Thái Thiên Thanh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu