Ứng viên tại Sóc Trăng

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 51 hồ sơ tại Sóc Trăng

Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Lê Mỹ Trân
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 04
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Trần Lâm Hữu Trọng
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Việt Út
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Thạch Dal
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Mai Thi
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Nguyễn Mai Ngọc Quí
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Huỳnh Tuyết Nhi
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Hữu Truyền
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Huỳnh Thanh Lan
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
bỏ
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu