Ứng viên tại Sóc Trăng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 29 hồ sơ tại Sóc Trăng

Danh Thị Hồng Thắm
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Sơn Vành Tha
Cập nhật 22 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật TNHH MTV Trung An
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Quyển Đoàn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mocal Creative
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Huỳnh Phú Quý
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lương Triều Quang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty HB và IE
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Ngô Quốc Trạng
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Lý Tấn Thành
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty TNHH MTV IN ẤN QUẢNH CÁO CMYK
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH MTV Lawlink Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Phan Văn Kiêng
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Trần Trung Lương
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
6 triệu
Lê Thái Nguyệt
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100