Nhân Lực Ngành Luật tại Sóc Trăng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 18 hồ sơ tại Sóc Trăng

Trần Trung Lương
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Lê Thái Nguyệt
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn tôm
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 3 năm
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ HẢI VÀ CỘNG SỰ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Lý Thị Ngọc Kiều
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Võ Kim Để
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật Sư Công Tín
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lâm Thị Diễm My
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn Phòng Luật Sư Thuận Nguyễn
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
6 triệu
Thạch Vô Ha
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty Huỳnh Long
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu