Ứng viên tại Sóc Trăng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 35 hồ sơ tại Sóc Trăng

Đặng Thị Thùy Trâm
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần công nghệ và Truyền thông SAMO
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Bùi Thị Nguyệt Thơ
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Lê Quang Thịnh
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công ty thuốc thủy sản Aquavets
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Chi nhán công ty CPTĐ Mai Linh tại Bình Dương
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Đỗ Nhật Trường
Cập nhật 24 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
7,5 triệu
Sơn Vành Tha
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty luật TNHH MTV Trung An
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Trần Bạc Pứng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
ubnd xã tân hưng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4 triệu
Mã Xuân Đào
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Danh Thị Hồng Thắm
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Quyển Đoàn
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mocal Creative
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Huỳnh Phú Quý
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lương Triều Quang
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty HB và IE
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Ngô Quốc Trạng
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100