Ứng viên tại Nghệ An

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 146 hồ sơ tại Nghệ An

Vũ Đức Anh
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
UBND Tỉnh Gia Lai
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Thái Đình Đạo
Cập nhật 11 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn phòng luật sư Văn Danh và cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
công ty Logi
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Trần Anh Quân
Cập nhật 24 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Sổ Đỏ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Hoàn Thái Anh
Cập nhật 28 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Vesolar
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Văn Dũng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty Aihomu Sabisu, Nagoya, Nhật Bản
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Thị Oanh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Lê Vũ Việt An
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Apra
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Trần Thuỳ Linh
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Thuận
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Dương Văn Vi
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
18 triệu
Hoàng Thị Cúc
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thuỷ Anh
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Vinpearl
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Phan Bảo Tiến
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Hà Thị Hoàng Yến
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu