Ứng viên tại Thừa Thiên-Huế


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 100 hồ sơ tại Thừa Thiên-Huế

Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Tôn Nữ Phương Như
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
scavi Huế
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: 38 năm
Hotel Resort and Spa
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Phan Thị Huyền
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
4 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Đại Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Trần Thanh Uyên
Cập nhật 27 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 53 / 100
Kinh nghiệm: 4 năm
SUN GROUP
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Lê Xuân Hải Đăng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
TNHH MTV Thương mại dịch vụ ViMi123
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Lê Hồng Sơn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Phan Thị Quỳnh Chi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
cty luật Kỷ Nguyên và cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Cao Lĩnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Hoàng Thị Tâm Thanh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Trung học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100