Ứng viên tại Thừa Thiên-Huế

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 165 hồ sơ tại Thừa Thiên-Huế

Lê Bá Trường
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC HẠNH VÀ CỘNG SỰ
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6,5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT UBLAND
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật 30 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 7 năm
MBLand, HomeLand, An Quảng, Tâm Nhất Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
20 triệu
Đàm Trung Việt
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Thị Ngọc Trâm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 12 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lê Thị Hoài Linh
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Bích
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: 4 năm
SUN GROUP
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Lê Thùy Vy
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Hậu
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Lê Thị Thuyền
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật