Ứng viên tại Trà Vinh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 34 hồ sơ tại Trà Vinh

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Chi nhán công ty CPTĐ Mai Linh tại Bình Dương
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Thạch Hoách Thi
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
NTV LAW FIRM
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC)
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 96 / 100
,123 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
7 triệu
Ngô Thị Thủy Tiên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty TNHH Than Đa Lộc
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đoàn Quí Chi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Triệu Phước
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Alpine Creations Việt Nam
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
12 triệu
Dương Dung
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
CTy TVXD Nhật Khánh Đan
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Phan Phước An
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Keny Phong
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Lê Phước Hảo
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 72 / 100
15 triệu
Lý Tấn Huỳnh
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Minh Duy
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
, triệu