Ứng viên tại Trà Vinh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 29 hồ sơ tại Trà Vinh

Dương Dung
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
CTy TVXD Nhật Khánh Đan
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Phan Phước An
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
7 triệu
Keny Phong
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Lê Phước Hảo
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 72 / 100
15 triệu
Lý Tấn Huỳnh
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Minh Duy
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
, triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Truyền Thông Laravan
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Hữu Phước
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Nguyễn Phú Quý
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Quỹ tín dụng nhân dân Song Lộc
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Lâm Thanh Vũ
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công an xã
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Trà sữa Pi Tea
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu