Ứng viên tại Phú Yên


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 30 hồ sơ tại Phú Yên

Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH GD VIỆT NAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Quang Thiệu
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Trans van links transport
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Huỳnh Trọng Quang
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH TM Quốc Tú
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Thanh Tâm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 12 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: 2 năm
Cổ phần dinh dưỡng us cali
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Phạm Hoài Đức
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
LYNK Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Mai Nguyễn Thúy Cẩm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
,5 triệu
Võ Thị Nhật Hằng
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Luật olympic
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Công chứng Thành Phố
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Ngô Thị Mộng Huệ
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Hoàng Nhi
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Trân Quang Thăng
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Bảo Việt Nhân Thọ Phú Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu