Nhân Lực Ngành Luật tại Phú Yên


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 14 hồ sơ tại Phú Yên

Bảo Ngọc
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Huỳnh Thị Lâm
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn Phòng Luật Sư Phạm Tất Thắng
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Trường trung cấp chính trị tỉnh Phú Yên
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
12 triệu
Trần Cao Vương
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
7 triệu
Nguyễn Hoài Sinh
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Nguyễn Thành Được
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Lê Thị Thùy Mi
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật Công Khánh
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Ngô Thị Giào
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH An Nghiệp Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
2 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
Lê Thị Yên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp