Ứng viên tại Phú Yên

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 32 hồ sơ tại Phú Yên

Kinh nghiệm: 4 năm
văn phòng luật sư Duy - Trinh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
Công ty TNHH Long Hưng Phát
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
22 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Nguyễn Hải Duyên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Ngô Trọng Cả
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Thị Mỹ Huệ
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Thư Viện Pháp Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH GD VIỆT NAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Nguyễn Quang Thiệu
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Trans van links transport
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Huỳnh Trọng Quang
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH TM Quốc Tú
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Thanh Tâm
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: 12 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Phạm Hoài Đức
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
LYNK Group
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Mai Nguyễn Thúy Cẩm
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
,5 triệu