Ứng viên tại Cà Mau


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 38 hồ sơ tại Cà Mau

Đào Thảo Nguyên
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu
Nguyễn Thị Thảo
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Nguyễn Kim Trang
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
4 triệu
Phạm Bé Trang
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Kiều Ni
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Phương Thi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Võ Diệu Linh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Cty May Ngôi Sao Xanh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Quyển Đoàn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mocal Creative
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Trần Duy Cảnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Huỳnh Thừa
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Trung tâm phát triển quỹ đất
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Châu Chí Tân
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Anh Duy
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH TM DV Việt pro
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty HB và IE
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Nguyễn Thúy Diệu
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
CMC Telecom
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu