Ứng viên tại Cà Mau

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 44 hồ sơ tại Cà Mau

Nguyễn Đăng Khoa
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
13 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Ngô Vũ Ca
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Hồ Tuấn Vũ
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Lê Kiều Tiên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6,5 triệu
Trần Huỳnh Như
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Trung tâm Anh ngữ Apax Leader Cần Thơ
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Bào Thị Nghi
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Anh Duy
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đặng Văn Giàu
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Lê Minh Kha
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Toà án nhân dân quận Bình Thuỷ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Võ Kim Để
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật Sư Công Tín
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu