Ứng viên ngành Pháp chế doanh nghiệp

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 10.890 hồ sơ ngành Pháp chế doanh nghiệp

Nguyễn Nhật Khuyên
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
1,5 triệu
Trần Võ Bắc Hà
Cập nhật 3 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
3 triệu
Đỗ Quang Trực
Cập nhật 5 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Kế toán Sparta
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Phương Mai
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hồ Thị Thúy Vân
Cập nhật 6 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH IAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
, triệu
Trần Quang Vũ
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
25 triệu
Dương Tố Như
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Vân Trang
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đồng Mỹ Quỳnh
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Cổ phần X-Media
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đào Thị Hồng Yến
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH WORLD TRADE
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Nguyễn Thị Thu Hường
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đào Minh Phượng
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Thị Kiều Ánh
Cập nhật 9 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
2 triệu
Hoàng Thị Trà My
Cập nhật 10 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH công nghệ xử lý nước TA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu