Ảnh đại diện Quỳnh (ZC8710)
Trần Thị *** Quỳnh
02/02/1998
0969977***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
quynhbunb***@gmail.com
Nữ
số *** ngõ 257 Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
1 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết