Ảnh đại diện Để (ZI2488)
*** Để
18/02/1995
0352633***
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vokimd***@gmail.com
Nữ
Ấp Minh Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết