Việc làm Đồng Nai


Trong quý I-2019, toàn tỉnh Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho hơn 17 ngàn người lao động, đạt trên 21,7% so với kế hoạch năm, giảm 2,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, có hơn 13 ngàn người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp; hơn 4,2 ngàn người được giải quyết việc làm thông qua việc lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội…

Riêng tháng 3-2019, toàn tỉnh có hơn 2 ngàn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay lên hơn 6 ngàn người, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Mục tiêu của tỉnh trong quý
II-2019 sẽ giải quyết việc làm cho 23 ngàn người. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các sàn giao dịch việc làm cố định lẫn lưu động đến từng địa phương, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ người cần việc tiếp cận dễ dàng với nhà tuyển dụng…

Kết quả tìm kiếm: 1.532 việc làm đang tuyển dụng tại Đồng Nai
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương