Việc làm Nghệ An


(Việc làm Nghệ An) Từ đầu năm tới nay, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho trên 31.000 lao động, trong đó GQVL trong tỉnh trên 11.300, ngoài tỉnh gần 10.000, xuất khẩu lao động gần 10.000 người. Nghệ An đặc biệt quan tâm đến hoạt động điều tra cung - cầu lao động đến tận thôn, bản, xã, phường cập nhật thông tin tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên (thông tin cung lao động), điều tra tất cả các doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn (thông tin cầu lao động), để có định hướng kết nối người lao động với doanh nghiệp.

Phát triển doanh nghiệp tạo ra việc làm mới cho lao động địa phương

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 6.606 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 28.552 nghìn tỷ đồng, so với giai đoạn 2011-2014: gấp 1,05 lần về số doanh nghiệp và gấp 1,14 lần về số vốn đăng ký.

Trong giai đoạn này nhờ đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế để có nguồn lực phát triển kinh tế, tạo việc làm có thu nhập cao cho lao động của tỉnh, nhiều doanh nghiệp FDI sử dụng số lượng lao động quy mô lớn đã đi vào hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày... góp…

Kết quả tìm kiếm: 172 việc làm đang tuyển dụng tại Nghệ An
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương