Việc làm Hà Nội


(Việc làm Hà Nội) Với nhiều phiên giao dịch việc làm được tổ chức, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 90.500 lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm, đồng thời đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp chiếm 0,3% tổng số lực lượng lao động toàn Thành phố.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.062 lao động, đạt 48,1% kế hoạch năm và bằng cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 22.937 lao động được tạo việc làm từ xét duyệt hộ vay vốn Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm với số tiền 924 tỷ đồng.

Giải quyết việc làm cho gần 91.000 NLĐ ở Hà Nội.

 

Trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức được 45 phiên giao dịch việc làm với 2.588 doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Đã có 38.704 chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra, 20.393 lượt lao động được phỏng vấn, hướng nghiệp và 7.684 lao động được tuyển dụng).

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 90.500 lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm, cùng với đó, đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo…

Kết quả tìm kiếm: 18.639 việc làm đang tuyển dụng tại Hà Nội
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương