Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thời trang Yody
SỨ MỆNH CỦA YODY
Sứ mệnh của Yody là "Đưa sản phẩm thời trang Việt có chất liệu tốt, dịch vụ tốt đến tận tay khách hàng tại các vùng miền Việt Nam và trên Thế Giới"

TẦM NHÌN CỦA YODY:
2025: Công ty thời trang số 1 Việt Nam. IPO và trở thành "Kỳ lân" tiếp theo của Việt Nam. Cộng đồng Yody có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
2038: Công ty thời trang số 1 Thế Giới. Cộng đồng Yody có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thời trang Yody
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thời trang Yody