Giới thiệu về Công ty TNHH Seojin System Vina
Công ty TNHH Seojin System Vina có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc chuyên sản xuất về thiết bị thu phát sóng trong, ngoài nước và vỏ điện thoại cho tập đoàn Samsung ở Việt Nam.
Hình ảnh của Công ty TNHH Seojin System Vina
Tuyển dụng của Công ty TNHH Seojin System Vina