Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, VPBank đã có những bước tiến vững chắc và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Năm 2018, VPBank nằm trong top 4 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất thị trường và là ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam có mặt trong top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu do Brand Finance xếp hạng.
Ở VPBank, phát triển con người được xem là 1 trong 6 giá trị cốt lõi mà Ngân hàng hướng tới. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động đào tạo chuyên môn, một "đặc sản" ở VPBank mà không Ngân hàng nào khác có được chính là các chương trình nội bộ đình đám, từ giải thể thao Just Run, Comandos, VP Olympic đến các cuộc thi như Sing&Dance, Trạng Nguyên, Mr&Ms VPBank,... Trở thành một VPBanker, tức là bạn đã trở thành một phần của "Nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam" và "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” do HR Asia bình chọn.
Hình ảnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)