Tìm kiếm Tuyển dụng Ngành Luật mới nhất


- Sắp xếp lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ đào tạo và nhân sự theo quy trình hướng dẫn của công ty một cách gọn gàng, khoa học và dễ tìm theo danh mục.
- Phân loại, hệ thống hóa, biên mục hồ sơ và một số công việc liên quan đến chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ.
- Kiểm soát, quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến chương trình đào tạo nhân sự theo thời gian.
- Tiếp nhận và soạn thảo các loại công văn, vào sổ lưu trữ đi và đến .
- Sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Kết quả tìm kiếm: 14.749 việc làm
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương