Chạy KPI là gì? Người lao động không đạt KPI thì có được thưởng tháng 13 không?

(có 1 đánh giá)

Thuật ngữ chạy KPI được hiểu như thế nào? Trường hợp người lao động không đạt KPI thì có được hưởng lương tháng 13 theo quy định của pháp luật không và lương tháng 13 của người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân? Câu hỏi của chị N (Huế).

Chạy KPI là gì?

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan không giải thích thế nào là "chạy KPI".

Tuy nhiên, KPI là thuật ngữ khá phổ biến hiện nay nhằm để thể hiện chỉ số đo lường hiệu quả công việc (viết tắt của cụm từ Key Performance Indicator). KPI được sử dụng trong doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân, bộ phận, phòng ban và cả doanh nghiệp nói chung.

Theo đó, chạy KPI có thể hiểu là việc một nhân viên, người lao động được giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và người đó phải cố gắng nỗ lực để hoàn thành các hạng mục công việc để đáp ứng mức KPI mà cấp trên đặt ra.

Chạy KPI là gì? Người lao động không đạt KPI thì có được thưởng tháng 13 không?

Chạy KPI là gì? Người lao động không đạt KPI thì có được thưởng tháng 13 không? (Hình từ Internet)

Người lao động không đạt KPI thì có được thưởng tháng 13 không?

Thưởng tháng 13 là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc vào dịp tổng kết cuối năm khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi, nhằm mục đích khuyến khích hoặc hỗ trợ người lao động làm việc và hoàn thành tốt công việc.

Cụ thể tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, thưởng nói chung và thưởng tháng 13 nói riêng sẽ được quy định tại quy chế thưởng và sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc quyết định có thưởng lương tháng 13 khi người lao động không đạt KPI hay không sẽ dựa trên quy chế thưởng của từng doanh nghiệp.

Tiền thưởng tháng 13 của người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

...

Như vậy, tiền thưởng lương tháng 13 không thuộc bất kỳ khoản tiền thưởng không chịu thuế thu nhập cá nhân được liệt kê ở trên.

Do đó, tiền thưởng lương tháng 13 của người lao động vẫn chịu thuế thu nhập cá nhân.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.134