Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo nghị định này, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Trước đây Nghị định 54/2011/NĐ-CP đã quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo nhưng khi Luật giáo dục 2019 có hiệu lực vào ngày 1-7-2020 thì giáo viên không còn được hưởng khoản phụ cấp này nữa.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng nhà giáo

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1-7-2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.842 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên