Điều kiện để Cử nhân luật có thể làm Kiểm toán viên nhà nước?

(có 12 đánh giá)

Kiểm toán nhà nước là một ngành có ít nhiều liên quan đến Luật. Vì vậy, nhiều bạn sinh viên Luật thắc mắc rằng sau khi ra trường thì có thể làm Kiểm toán viên nhà nước không? Bài viết sau đây NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT sẽ giúp trả lời thắc mắc đó.

>> Điểm chuẩn đại học ngành Luật năm 2021 (Đầy đủ nhất)

1. Kiểm toán viên nhà nước là ai?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định:

Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Tại Điều 20 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định ngạch Kiểm toán viên nhà nước là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước.

Trong đó, bao gồm các ngạch:

- Kiểm toán viên;

- Kiểm toán viên chính;

- Kiểm toán viên cao cấp.

Cử nhân luật có thể làm Kiểm toán viên nhà nước không?

Cử nhân luật có thể làm Kiểm toán viên nhà nước được không? (Hình từ internet)

2. Cử nhân luật có thể làm Kiểm toán viên nhà nước không?

Hiện hành, tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước 2015, bao gồm:

- Bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

- Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

- Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

Như vậy, cử nhân luật có thể làm Kiểm toán viên nhà nước. Tuy nhiên đó chỉ mới là một điều kiện, ngoài ra để trở thành Kiểm toán viên nhà nước còn phải đáp ứng các điều kiện trên.

Căn cứ pháp lý

- Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Nhân Lực Ngành Luật - Việc làm cho dân Luật

(có 12 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.491