Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam thế nào? Mẫu Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam?

(có 1 đánh giá)

Xin hỏi, có mẫu Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam không ạ? Để gia nhập Hội Luật gia Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Câu hỏi của anh M.H (Gia Lai).

Để gia nhập Hội Luật gia Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Căn cứ theo Điều 7 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam kèm theo Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 như sau:

Tiêu chuẩn hội viên

Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên, tán thành Điều lệ Hội đều có thể được gia nhập Hội.

Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hội.

Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.”

Theo quy định trên, công dân Việt Nam được gia nhập Hội Luật gia Việt Nam nếu có đủ các điều kiện:

- Có năng lực hành vi dân sự; có phẩm chật đạo đức tốt;

- Có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên.

- Tán thành Điều lệ Hội.

Trường hợp không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn nhưng tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự.

Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam thế nào? Mẫu Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam?

Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam thế nào? Mẫu Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam? (Hình từ Internet)

Thủ tục kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam kèm theo Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 như sau:

Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên, chuyển sinh hoạt Hội, miễn sinh hoạt Hội, xin ra khỏi Hội

1. Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên

Công dân Việt Nam có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Điều lệ này muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và kèm theo hồ sơ gửi Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc.

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc nhận hồ sơ xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia cấp trên trực tiếp quyết định.

Trường hợp người xin gia nhập Hội ở nơi chưa có tổ chức Hội thì gửi hồ sơ tới Ban Thường vụ Hội Luật gia có thẩm quyền xem xét kết nạp. Ban Thường vụ Hội đã ra quyết định kết nạp có trách nhiệm giới thiệu hội viên mới sinh hoạt tại tổ chức Hội có điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên.

Người xin gia nhập Hội được công nhận là hội viên kể từ ngày quyết định kết nạp.

...”

Theo đó, công dân Việt Nam có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định trên muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và kèm theo hồ sơ gửi Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc.

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc nhận hồ sơ xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia cấp trên trực tiếp quyết định.

Trường hợp người xin gia nhập Hội ở nơi chưa có tổ chức Hội thì gửi hồ sơ tới Ban Thường vụ Hội Luật gia có thẩm quyền xem xét kết nạp.

Ban Thường vụ Hội đã ra quyết định kết nạp có trách nhiệm giới thiệu hội viên mới sinh hoạt tại tổ chức Hội có điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên.

Người xin gia nhập Hội được công nhận là hội viên kể từ ngày quyết định kết nạp.

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam hiện nay thế nào?

Công dân Việt Nam đáp ứng đủ các tiêu chuẩn muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam.

Hiện nay, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam kèm theo Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 không có quy định cụ thể hướng dẫn mẫu Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam. Tuy nhiên, có thể tham khảo mẫu dưới đây: Tải về

Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.138