Ngân hàng được phát hành thẻ bằng phương thức điện tử từ năm 2022

Ngày 16/11/2021 Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư số 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Trong đó nội dung ngân hàng được phát hành thẻ bằng phương thức điện tử được nhiều người quan tâm.

Cụ thể Thông tư số 17/2021 bổ sung Điều 10a về quy định phát hành thẻ bằng phương thức điện tử

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Phát hành thẻ bằng phương thức điện tử

Hoạt động phát hành thẻ điện tử phải bao gồm các bước:

  • Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng theo quy định
  • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng;
  • Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử;
  • Cung cấp cho khách hàng hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo các nội dung quy định
  • Thông báo tên tổ chức phát hành thẻ, tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ, số thẻ, thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vị và chức năng sử dụng của thẻ, các điều cấm theo quy định pháp luật khi sử dụng thẻ cho khách hàng.

Như vậy, với việc bổ sung quy định mới này, ngân hàng không cần phải đến gặp mặt trực tiếp và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán cho hoạt động tiêu dùng, kinh doanh.

Ngoài ra, về vấn đề phát hành thẻ chip nội địa tại Thông tư 17/2021 cũng yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa khi phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp theo lộ trình chuyển đổi quy định tại thông tư này.

Tổ chức phát hành thẻ trong thời gian kiểm soát đặc biệt thực hiện lộ trình chuyển đổi theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với từng trường hợp cụ thể.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.739 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngân hàng hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngân hàng
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngân hàng hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngân hàng