Trợ lý hành chính văn phòng là gì?

Tại nhiều công ty, trợ lý hành chính thường là người thực hiện nhiều các công việc khác nhau. Họ là chuyên gia trong các phần mềm văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng trực tuyến, họ theo dõi và tổ chức các dự án tại công ty bạn, giúp sắp xếp lịch làm việc, và đại diện bạn làm việc với các cấp bậc trong công ty.

Và quan trọng hơn, họ như hình với bóng với bạn gánh vác công việc cả ngày. Do đó, tìm trợ lý hành chính không chỉ đơn thuần tìm một người thư ký ghi chép trong công việc.

Trợ lý hành chính là công việc quan trọng, liên quan đến huyết mạch của công việc kinh doanh trong mỗi công ty – vai trò của họ là hỗ trợ ban điều hành và quản lý hoàn thành những nhiệm vụ chung chung hoặc phức tạp.

Chuyên gia mách, một trợ lý giỏi cần làm những công việc sau, thông qua những chia sẻ chi tiết về công việc này bạn đọc, các bạn ứng viên có thể dễ dàng hiểu chi tiết về công việc mà mình cần đảm nhận:

Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên của công ty

Lên lịch họp và các cuộc hẹn

Sắp xếp và lưu giữ hồ sơ nhân viên

Thực hiện các công tác hành chính để hỗ trợ nhân viên hàng ngày

Hợp tác với nhân viên ở nhiều phòng ban khác nhau

Cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ (ví dụ, thông tin nhân viên mới)

Trả lời câu hỏi của nhân viên và chuyển câu hỏi đến phòng nhân sự nếu cần

Tìm lại dữ liệu về công ty và nhân viên khi được yêu cầu

Kiểm tra vật dụng hàng hóa cung ứng cho văn phòng và đặt hàng khi cần

Sắp xếp vấn đề đi lại và chỗ ở cho nhân viên

Chuẩn bị phòng hội nghị (chẳng hạn như đặt chỗ và kiểm tra trang thiết bị)

Phân phát tài liệu công ty cho nhân viên (chẳng hạn như các thông báo và chỉ dẫn an toàn)

2.109 
Click vào đây để xem danh sách 499 Tuyển dụng Nhân viên văn phòng đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Nhân viên văn phòng