Trợ lý Giám Đốc là gì?

Trợ lý giám đốc là người hỗ trợ, giúp giám đốc giải quyết nhiều vấn đề trong công việc. Đôi khi trong nhiều trường hợp họ còn phải tự ra quyết định, giải quyết các tranh chấp, xích mích tạo nơi làm việc khi giám đốc vắng mặt. Trong những trường hợp như thế này, trợ lý giám đốc phải thể hiện rõ khả năng lãnh đạo của mình, lời nói và hành động sao cho nhân viên đều phải phục.

Vai trò của một người trợ lý còn là giám sát quản lý các bộ phận và tham mưu, góp ý cho lãnh đạo về các vấn đề phát sinh trong công việc. Hơn ai hết, họ phải là người nắm rõ các kiến thức, lĩnh vực kinh doanh, có kiến thức sâu rộng về kinh doanh, khách hàng, thị trường....

Trợ lý giám đốc là người phải là người hiểu rõ, nắm trong lòng bàn tay hoạt động kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Trong trường hợp nếu phải thay mặt sếp ra quyết định liên quan đến các công việc này họ cũng không bị bối rối, tự tin mà thể hiện cách làm việc một cách chuyên nghiệp cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với nhân viên, khách hàng của công ty.

Dù gì thì kỹ năng giao tiếp sẽ giúp người trợ lý dễ dàng gây được thiện cảm với nhân viên, đồng nghiệp, khách hàng cũng như sếp của mình. Không hề nói quá nhưng kỹ năng giao tiếp được coi là "chìa khóa thành công" của mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực khác nhau.

Vì công việc liên quan đến tham mưu, giải quyết cho sếp các vấn đề trong công việc tại nơi làm việc. Để làm tốt nhiệm vụ, vai trò này đòi hỏi người trợ lý phải có khả năng phân tích, đánh giá mọi tình huống, cân nhắc ưu nhược điểm của từng giải pháp và đưa ra quyết định có lợi cho cả đôi bên.

2.075